Orbán Viktor és kormánypártja leszavazta az állambiztonsági kommunista múlt feltárását - Budapest, 2012. február 29.

Február 20-án, egy nappal azután, hogy a német kormánykoalíció és az ellenzék pártjai közösen Németország elnökévé jelölték Joachim Gauckot, aki jelentős szerepet játszott abban, hogy Németországban mindenki számára hozzáférhetőek az NDK állambiztonsági iratai, a magyar országgyűlés kormánypárti többsége Orbán Viktor miniszterelnökkel az élen szó nélkül leszavazta azt az ellenzéki indítványt, hogy a magyar állambiztonsági múlt végre teljesen átlátható és hozzáférhető legyen, és bárki hozzájuthasson az egykori iratokhoz.  

Ezek után február 25-én Orbán miniszterelnök a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Magyar Televízió szombat esti híradójában képes volt arról beszélni: azt szeretné, ha a kommunizmus áldozataira való emlékezés beépülne a magyar közéletbe.

A valóság az, hogy Magyarország lett az Európai Unió volt kommunista országai közül az utolsó, ahol az állambiztonsági aktákról az országgyűlés még mindig nem hozott megnyugtató határozatot. A levéltárakból hiányzó iratok egy részét megsemmisítették vagy ellopták, más részét pedig a titkosszolgálat tartotta vissza. Az 1989/90-es iratmegsemmisítések után fennmaradt akták 70%-a van a – korlátozott betekintést lehetővé tevő – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában; 30% viszont még mindig a jelenlegi jogutód titkosszolgálatok irattárainak kezelésében. Sem az 1995-ös, sem a 2007/8-as iratfeltáró bizottságok nem kaptak lehetőséget a fogdahálózati ügynökök számának és dossziéinak megismerésére.

Az egykori ügynökök túlnyomó többségének kilétére Magyarországon nem derült fény, pedig leolvashatóak volnának azok a mágnesszalagok, amelyeken az állambiztonsági szolgálatokkal együttműködő személyek neve szerepel.

A ma is antikommunista retorikát folytató Fidesz hivatalos álláspontja 2005-ben még az volt, hogy „a kormányzó pártok erkölcsi feladata, hogy a valamikori elnyomó apparátust egészében és részleteiben bemutassa. Ha a felnövekvő generáció nem ismeri meg az igazságot, akkor nem lehet a bizalmat megalapozni és többpárti demokráciát építeni”, mert „e nélkül Magyarország nem tud majd felemelt fejjel létezni a szabad európai nemzetek között”. Most viszont 171 Fidesz-KDNP-s koalíciós képviselő szavazatával elvetette az állambiztonsági iratok nyilvánosságát indítványozó javaslatot.

A magyar, az európai és a világközvélemény számára ezzel végleg világossá válik, hogy Magyarországon Orbán Viktor és kormánya a bolsevik diktatúrák örökségének is a folytatója. Az egykori pártállam titkosszolgálatának dokumentumait azért zárja el a teljes nyilvánosság elől, mert a titkosszolgálatok különféle érdekcsoportjaival egyezséget kötött, és védi azokat a híveit, akik egykor besúgóként vagy funkcionáriusként a pártállamot szolgálták ki.

 

Adamik Lajos fordító

Andor Mihály szociológus

Aradi Bence tanár

Bali János zenész és tanár

Balla Zsófia költő

Bán Zsófia író

Báthori Csaba író

Beke László művészettörténész

Bitó László író

Bojtár Endre irodalomtörténész

Bozsik Péter író, szerkesztő

Csáki Judit kritikus

Cseres-Gergely Zsombor közgazdász

Dalos György író

Dérczy Péter kritikus, irodalomtörténész

Eörsi László történész

Eörsi Mátyás jogász

Esterházy Péter író

Fábri Péter író

Faragó Ágnes tipográfus

Fodor Tamás rendező, színész

Forgách András író

Földényi F. László művészetfilozófus

Gerlóczy Ferenc újságíró

Géher István költő, irodalomtörténész

G. István László költő

Gervai András újságíró

Gömöri György költő

Györe Balázs író

György Péter esztéta, egyetemi tanár

Gyukics Gábor költő, műfordító

Haraszti Miklós író

Horváth Ágnes egyetemi oktató

Janesch Péter építész

Jeney Zoltán, zeneszerző

K. Horváth Zsolt egyetemi oktató

Kabai Lóránt költő, szerkesztő

Kádár Judit irodalomtörténész

Kálmán C. György irodalomtörténész

Kálmán László nyelvész

Karátson Endre ny. egyetemi tanár

Karsai László történész

Kasza László újságíró

Kemény György képzőművész

Kenedi János kritikus

Klimó Károly festőművész

Komoróczy Géza professor emeritus

Kondor Ádám zeneszerző

Konrád György író

Koppány Márton fordító

Korányi Mátyás költő

Kornis Mihály író

Kozma György kántor, karikaturista

Körössi P. József író, kiadó

Kőszeg Ferenc

Kukorelly Endre költő

Lángh Júlia író

Lázár Júlia tanár, költő, műfordító

Maurer Dóra képzőművész

Mesterhazy Zsolt magánzó

Najmányi László megfigyelő

Németh Gábor író

Orbán Júlia nyugdíjas

Parti Nagy Lajos író

Pataky Ernőné könyvtáros

Pécsi Vera gazdaságtörténész

Perecz László filozófiatörténész, egyetemi tanár

Pétery Dóra orgonaművész

Rácz Judit fordító

Radics Viktória irodalmár

Radnóti Sándor esztéta, egyetemi tanár

Rajk Judit énekművész

Rajk László építész

Salamon János filozófus

Sándor Iván író

Schein Gábor író

Sebes Katalin szerkesztő

Selyem Zsuzsa irodalomtörténész, író

Solymosi Bálint író

SI-LA-GI képzőművész

Standeisky Éva történész

Sulyok Miklós ellenzéki szakács

Szendrői Balázs matematikus

George Szirtes költő, műfordító

Szokács Kinga tanár

Szőke Annamária művészettörténész

Szüts Miklós festő

Tábor Ádám író

Takács József művészettörténész

Tamás Gáspár Miklós filozófus, esszéíró

Tatár György egyetemi docens

Ungváry Rudolf író

Vágvölgyi B. András író, filmrendező

Váradi Zsófia képzőművész

Varga László történész, levéltáros

Vető János képzőművész

Vojnich Erzsébet festőművész

Vörös István író

Wahorn András művész

Xantus János filmrendező, tanár

Zelki János szerkesztő

további csatlakozók:

Bereczk Miklós, Kolossy Adrienn, Varga Zoltán IT mérnök

CC : www.iprotest. hu - domain owned by László Rajk (1949-2019), Judit Rajk -  in case of use OF CONTENT, please send an e-mail to: iprotest.hu@gmail.com - Thank you!