Letter to Hillary Clinton - 26 June 2011, Budapest

Ms. Hillary Rodham Clinton

Secretary of State of the United States of America


Dear Madame Secretary:

It is a great honor for Hungary that you will represent the United States on the occasion of the opening of the Tom Lantos Institute in Budapest.

For us, members of the erstwhile democratic opposition to the one-party communist regime, this is an occasion of utmost importance. Tom Lantos gave his whole-hearted support to the cause of freedom at a time when Hungary was still a dictatorship. We all held Representative Lantos in great esteem; many of us maintained bonds of friendship with him until his death.

Regretfully, however, Hungary is rapidly moving away from the standards upheld by Tom Lantos. While it is only to be commended that the Tom Lantos Institute was established with the consensus of the Hungarian government and the democratic parties, today our government refuses to seek accord concerning any issue crucial to democracy.

In the past one year, the rule of law has been seriously damaged in our country. The Prime Minister, overwhelmingly elected in 2010 with a promise to strengthen civic liberties, is today openly distancing himself from the ideals of Western democracies, calling them obsolete. His ruling coalition systematically demolishes the constitutional guarantees of separation of powers, removing all checks and balances that restrain the executive.

An autocratic system is in the making in Hungary.

The first victim of these restrictions was freedom of the press. An omnipotent authority was created, composed solely of governing-party delegates, empowered to supervise not only broadcasting, but also the print and online media. The public-service media were re-nationalized, and obliged to only use news provided by the state press agency. This one-party authority arbitrarily imposes massive fines, and can deny to media outlets the renewal of their licenses. This in turn has already triggered media self-censorship.

Neither was the Constitutional Court, the most potent safeguard of the rule of law during the past twenty years, able to avoid this fate. First, its scope of competence was curtailed, and now the Court is being expanded, with five new justices appointed by the ruling parties.

Despite appeals to find common denominators, the ruling parties drew up a new constitution on their own, cold-shouldering the opposition. The constitution has recently been met with fierce criticism by the Council of Europe's legal commission, both for curtailing fundamental rights and for arbitrarily requiring a supermajority for future revisions of the present government's economic policies.

In a similar vein, the ruling parties are intent on modifying the election law, a cornerstone of democracy, while disregarding the opinion of the opposition parties.

The independence of the judiciary is under grave assault as well. Despite judges having proven their integrity for the past twenty years, they are now being forced into retirement en masse; the National Council of Justice, the safeguard of the courts' autonomy, has been deprived of its constitutional protection; the process of appointing judges will heretofore be defined by the governing parties.

All independent public services are now being headed by functionaries loyal to the ruling party. It has become standard practice to strip citizens of their civil rights, mostly by passing retroactive laws.

Let us cite just two developments of the past week. Private entrepreneurs have been obliged to raise wages through a government decree. Habeas Corpus will be virtually repealed through a draft law soon to be passed by Parliament: the length of detention without judicial oversight would be raised from 72 to 120 hours, and the right of detainees to consult a lawyer would be denied during the first 48 hours of detention.

Madame Secretary:

The historic visit of President George Bush in 1989 helped us Hungarians to establish democracy in our country. Your visit may help us to prevent its demolition today.

We are certain that you will speak up for Hungary's once again endangered freedom.


Yours sincerely,


Attila Ara-Kovács, journalist

György Dalos, writer

Gábor Demszky, former Mayor of Budapest

Miklós Haraszti, former OSCE Representative on Freedom of the Media

Róza Hodosán, former MP

János Kenedi, historian

György Konrád, writer

Bálint Magyar, former Minister of Education

Imre Mécs, former MP

Sándor Radnóti, philosopher

László Rajk, architect

Sándor Szilágyi, writer on photography

Gáspár Miklós Tamás, philosopherHillary Clinton Asszony

Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere

2011. június 26, Budapest


Tisztelt Külügyminiszter Asszony!

Nagy megtiszteltetés, hogy a Tom Lantos Intézet megnyitásakor az Amerikai Egyesült Államok az Ön személyében képviselteti magát.

Számunkra, az egypárti, kommunista rendszer ellen fellépő egykori demokratikus ellenzékhez tartozók számára fontos ez az intézet. Tom Lantos támogatta a szabadság ügyét, amikor Magyarországon még diktatúra uralkodott. Mi mindannyian tisztelettel tekintettünk rá, és sokan közülünk élete végéig őriztük a személyes barátságot.

Sajnos, a Tom Lantos védte értékektől a mai Magyarország egyre messzebb kerül. Jó dolog, hogy a Tom Lantos Intézet a magyar kormány és a demokratikus pártok egyetértése alapján jött létre, ám ilyen megegyezésre a kormány ma a demokrácia sorsát meghatározó egyetlen kérdésben sem hajlandó.

Hazánkban az elmúlt egy évben súlyos sebeket ejtettek a jogállamon. A kormányfő, aki jelentős támogatással, a szabadság erősítésének jelszavával jutott hatalomra, ma bevallottan távolodik a nyugati demokráciák értékrendjétől, amelyet idejétmúltnak nevez. Kormányzó koalíciója szisztematikusan lebontja a hatalmi ágak elválasztásának alkotmányos garanciáit, a végrehajtó hatalom fékeit és ellensúlyait.

Hazánkban autokratikus rendszer épül.

Az első korlátozást a sajtószabadság szenvedte el. Kizárólag a kormányzat jelöltjeiből álló szuperhatóságot hoztak létre, amely nem csupán a rádiókat és televíziókat, hanem a teljes nyomtatott és az online médiát is felügyeli. Visszaállamosították a közmédiát, s kötelezték, hogy kizárólag az állami hírügynökség híreit használja. Az egypárti hatóság tetszése szerint súlyos büntetésekkel sújtja a médiát, és kizárhatja őket a licenc megújításából: ez máris öncenzúrát váltott ki a médiában.

Nem kerülhette el sorsát az Alkotmánybíróság sem, amely az elmúlt húsz évben a jogállam biztosítékaként működött: először korlátozták hatókörét, s éppen most folyik a testület kibővítése öt új, kizárólag a kormánypárt delegálta személlyel.

Az egyeztetésre hívó hangok ellenére a kormánypártok egyedül, az ellenzék mellőzésével alkották meg az új alkotmányt. Nemrégiben az Európa Tanács jogi testülete is erős kritikával illette az új alkotmányt, amiért az korlátozza az alapjogokat, és önkényesen kétharmados többséget ír elő a jelenlegi kormány gazdasági döntéseinek későbbi megváltoztatásához.

A demokrácia egyik legfontosabb jogszabályát, a választójogi törvényt a kormányzó párt ismét csak egyedül, a többi párt egyetértése nélkül kívánja módosítani.

Súlyosan csorbul az igazságszolgáltatás függetlensége is. Csoportosan kényszernyugdíjazzák az integritásukat húsz éve bizonyító bírákat ; a bíróságok autonómiáját garantáló Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot megfosztották alkotmányos védelmétől; a bírák kinevezésének menetét a kormányzó erők fogják megszabni.

Minden független közszolgálat élére az uralkodó párt funkcionáriusait helyezték. Mindennapos gyakorlattá vált a magyar polgárok jogfosztása, többnyire visszamenőleges hatályú törvényekkel.

Hadd idézzünk két példát csupán az elmúlt hét híreiből. A magánvállalkozókat a kormány rendelettel kötelezi béremelésre. Beterjesztettek egy törvényjavaslatot, amely gyakorlatilag visszavonja a Habeas Corpust: 72 óráról 120 órára növelnék a bírói felülvizsgálat nélküli fogvatartás idejét, és megtiltanák, hogy a letartóztatottak az első 48 órában védőjükkel találkozhassanak.

Tisztelt Külügyminiszter Asszony!

George Bush elnök 1989-es történelmi látogatása segített minket, magyarokat, a demokrácia létrehozásában; az Ön látogatása ma segíthet bennünket, hogy megakadályozzuk a felszámolását.

Bizonyosak vagyunk benne, hogy Ön Magyarországon kiáll az ismét veszélyeztetett szabadság mellett.


Tisztelettel:


Ara-Kovács Attila

Dalos György

Demszky Gábor

Haraszti Miklós

Hodosán Róza

Kenedi János

Konrád György

Magyar Bálint

Mécs Imre

Radnóti Sándor

Rajk László

Szilágyi Sándor

Tamás Gáspár Miklós

CC : www.iprotest. hu - domain owned by László Rajk (1949-2019), Judit Rajk -  in case of use OF CONTENT, please send an e-mail to: iprotest.hu@gmail.com - Thank you!